Tarih ve Araştırma

Göster:
Sırala:
18.Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Nakşibendî-Müceddidilik ceyizalisverisi.com -34%

18.Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Nakşibendî-Müceddidilik

18.Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Nakşibendî-Müceddidilik Orta Asya’da ortaya çıkan Nakşibendîlik geniş bir coğrafyaya yayılıp Müslümanların hemen her k..

37,32 TL 24,76 TL Vergiler Hariç: 24,76 TL

Dilde Belirsizlik ve Eş Anlamlılık ceyizalisverisi.com -34%

Dilde Belirsizlik ve Eş Anlamlılık

Dilde Belirsizlik ve Eş Anlamlılık Eş anlamlılık nedir? Dilde eş anlamlılık var mıdır? Yoksa iki kelimenin aynı olması imkansız mıdır? Kimler eş anlam..

23,33 TL 15,47 TL Vergiler Hariç: 15,47 TL

Doğu'nun Kayıp Kitapları ceyizalisverisi.com -34%

Doğu'nun Kayıp Kitapları

Doğu'nun Kayıp Kitapları   İnsanoğlunu kitapla tanıştıran Doğu’nun, bu konudaki öncülüğüyakın çağlara kadar sürdü. Doğu’nun kaybolan kit..

41,99 TL 27,85 TL Vergiler Hariç: 27,85 TL

Ebû Tâlib El-Mekkî’de Tasavvuf ceyizalisverisi.com -34%

Ebû Tâlib El-Mekkî’de Tasavvuf

Ebû Tâlib El-Mekkî’de Tasavvuf Bu kitap bir çalışma olarak Ebû Tâlib El-Mekkî’yi ve onun tasavvuf geleneğindeki geniş yerini ve önemini "kalbin rol..

37,32 TL 24,76 TL Vergiler Hariç: 24,76 TL

GNOSTİSİZM TARİHİ ceyizalisverisi.com -34%

GNOSTİSİZM TARİHİ

  İlk olarak Hümanizmin, daha sonra da Rönesansın gelişiyle Kabalistik düşünce modlarıyla birle..

41,99 TL 27,85 TL Vergiler Hariç: 27,85 TL

Hayatı ve Fikriyatıyla “MUHYİDDİN İBN ARABİ” Bir Merhamet Âbidesi ceyizalisverisi.com -34%

Hayatı ve Fikriyatıyla “MUHYİDDİN İBN ARABİ” Bir Merhamet Âbidesi

Hayatı ve Fikriyatıyla "MUHYİDDİN İBN ARABİ” Bir Merhamet Âbidesi   Eser, kesret telaşında kendini kaybetmiş günümüz insanına varlık ve gerçek ke..

37,32 TL 24,76 TL Vergiler Hariç: 24,76 TL

İbn Sînâ Felsefesinde Retorik ceyizalisverisi.com -34%

İbn Sînâ Felsefesinde Retorik

Büyük düşünür İbn Sînâ (ö. 428/1037), ikna sanatı olan retoriğin Aristoteles’ten (m. ö. 384-322)sonra sönmeye yüz tutmuş serüvenini canlandıran en öne..

27,99 TL 18,57 TL Vergiler Hariç: 18,57 TL

İBNİ SİNA'DA DOĞA FELSEFESİ ceyizalisverisi.com -34%

İBNİ SİNA'DA DOĞA FELSEFESİ

  Büyük düşünür İbn Sînâ'nın yayınevimiz tarafından yürütülen Şifâ Projesi meyvelerini vermeye ..

37,32 TL 24,76 TL Vergiler Hariç: 24,76 TL

İBNİ SİNA'DA Metafizik Ve Meşşâî Gelenekteki Yeri ceyizalisverisi.com -34%

İBNİ SİNA'DA Metafizik Ve Meşşâî Gelenekteki Yeri

Yazar, zihinsel ontolojilerle dış dünyada hükmü cari ve değişmez olan ontolojinin bir biriyle ilişkisini irdelemekte ve bu sorunun felsefe tarihi içer..

31,73 TL 21,04 TL Vergiler Hariç: 21,04 TL

İlâhî Sıfatlara Dair Teviller ceyizalisverisi.com -34%

İlâhî Sıfatlara Dair Teviller

İlâhî Sıfatlara Dair Teviller İslam kelâm ve hadis ilminin en önemli konularından biri müteşâbih ayet ve hadisleri..

31,73 TL 21,04 TL Vergiler Hariç: 21,04 TL

İnsan Hürriyetinin Metafizik Temelleri ceyizalisverisi.com -34%

İnsan Hürriyetinin Metafizik Temelleri

İnsan Hürriyetinin Metafizik Temelleri   İnsan hürriyeti meselesi; inanan inanmayan bütün insanların temel prob..

31,73 TL 21,04 TL Vergiler Hariç: 21,04 TL

İSLAM AHLÂK TEORİLERİ ceyizalisverisi.com -34%

İSLAM AHLÂK TEORİLERİ

Macid Fahri, İslâm’da ahlâkî düşüncenin temel yönlerini açıklamaya çalıştığı bu eserinde ahlâki düşüncenin kronolojik gelişme çizgisini takip eden tar..

41,99 TL 27,85 TL Vergiler Hariç: 27,85 TL

İSLAM BİLİM TARİHİ I ceyizalisverisi.com -34%

İSLAM BİLİM TARİHİ I

Litera Yayıncılık'tan bilim tarihi alanında çok önemli bir eser daha Türkçe'ye kazandırılmaya başlandı! Yapmış olduğu çalışma ve projelerle pek çok öd..

46,66 TL 30,95 TL Vergiler Hariç: 30,95 TL

İSLAM TARİHİ METODOLOJİSİ ceyizalisverisi.com -34%

İSLAM TARİHİ METODOLOJİSİ

 İslam Tarihi Metodolojisi Elinizdeki bu kitap, Ortaçağ İslam tarihine dair bugün artık çok büyük bir yekûn tutan çalışmalar içinde kendine yö..

51,32 TL 34,04 TL Vergiler Hariç: 34,04 TL

Nakşibendilik ceyizalisverisi.com -34%

Nakşibendilik

NAKŞİBENDİLİK  Nakşibendilik dünyadaki en yaygın tasavvuf tarikatlarından birisidir. Gücü, Şeriat’a olan sıkı bağlılığı ile sosyal ve siyasal ..

41,99 TL 27,85 TL Vergiler Hariç: 27,85 TL

Nifferî’ye Göre Vakfe HAKÎKAT YOLCUSUNUN SON DURAĞI ceyizalisverisi.com -34%

Nifferî’ye Göre Vakfe HAKÎKAT YOLCUSUNUN SON DURAĞI

Nifferî’ye Göre Vakfe HAKÎKAT YOLCUSUNUN SON DURAĞI     X. asrın pek şöhret bulmayan münzevî sûfilerinden Abdulcebbâr en-Nifferî’nin ta..

37,32 TL 24,76 TL Vergiler Hariç: 24,76 TL

ORTAÇAĞ FELSEFESİ ceyizalisverisi.com -34%

ORTAÇAĞ FELSEFESİ

 ORTAÇAĞ FELSEFESİ Çevirisini sunduğumuz bu eserde Alain de Libera, 'Ortaçağ Felsefesi' hakkınd..

51,32 TL 34,04 TL Vergiler Hariç: 34,04 TL

Osmanlı'da Nakşibendilik ceyizalisverisi.com -34%

Osmanlı'da Nakşibendilik

OSMANLI’DA NAKŞİBENDİLİKTercümesini sunduğumuz bu eser, Dünya genelinde oldukça yaygın olup ülkemizde de müstesna bir maziye sahip Nakşibendi tarik..

41,99 TL 27,85 TL Vergiler Hariç: 27,85 TL

Osmanlıda Çocuk Musikisi ceyizalisverisi.com -34%

Osmanlıda Çocuk Musikisi

   İslâm kültüründe çocuğun hayatı, doğumundan hemen sonra kulağına okunan ezan nağmeleri ile başlar. Annesi çocuğu ninni ile büyütür. Mahal..

32,66 TL 21,66 TL Vergiler Hariç: 21,66 TL

Platon'un Retorik Anlayışı ceyizalisverisi.com -34%

Platon'un Retorik Anlayışı

 Platon'un Retorik Anlayışı Felsefenin kesin bir tanımını yapmak imkansızdır. Zira daha felsefenin amacı konusunda bir mutabakata varılamamıştır...

23,33 TL 15,47 TL Vergiler Hariç: 15,47 TL